fbpx

Política de privadesa

La comunicació enviada quedarà incorporada en un fitxer del que es Responsable CAMP DE CERVIÀ DE LES GARRIGUES I SECCIÓ DE CRÈDIT, SCCL. Aquesta comunicació s’utilitzarà exclusivament per tractar les seves dades per atendre la seva sol.licitut, sempre d’acord al Reglament (UE) 2016/679 (RGPD), la Llei Orgànica 15/1999 (LOPD) i el Real Decret 1720/2007 de desenvolupament de la LOPD, sobre protecció de dades. Les seves dades no es comunicaran a tercers, excepte per obligació legal i es mantindran mentres no es sol.liciti la seva cancelació.

En qualsevol moment, vostè podrà exercir els drets d’accés, rectificació, portabilitat i oposició, o si procedeix, a la limitació i/o cancelació del tractament, comunicant-ho per escrit, indicant les seves dades personals a C/ Albi, 83 25460, Cervià de les Garrigues o mitjançant un email a coop@campdecervia.com